субота, 10 березня 2012 р.

"Олімпізм і засоби масової інформації"

Сайт "Олімпізм і засоби масової інформації" розроблено на кафедрі зарубіжної преси та інформації як допоміжний інструментарій для самостійної роботи студентів факультету журналістики Львівського національного дослідного університету імені Івана Франка під час опанування спецкурсу "Олімпізм і засоби масової інформації".

На ньому подано робочу програму, методичні вказівки, рекомендовану літературу, перелік завдань, контрольні питання, модульні та підсумкові атестаційні питання, тези лекцій, основні визначення та рекомендації.

Доповненням слугує і електронна версія нашого навчального посібника "Великий спорт і мас-медіа", який надрукований у видавництві навчальної і наукової літератури "Світ" у 1997 році. Електронний посібник, як і тези лекцій, журнали успішності студентів містяться у розділі "Каталог файлів".
Сподіваємось, наш сайт стане у пригоді тим слухачам, які прагнуть поглибити свої знання, тим, які з певних причин були відсутні на аудиторних заняттях, а також усім, кого цікавлять питання теорії і практики висвітлення актуальних подій і проблем спортивної журналістики.
З метою унеможливлення тиску і некоректних та несправедливих оцінок, на веб-сайті відображатимемо результати поточного і підсумкового контролю.
Побажання і пропозиції просимо висловлювати у коментарях до поданих матеріалів.

Немає коментарів:

Дописати коментар